Vores behandler team

Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge

Cæcilie Böck Buhmann er speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende eksperter i behandling af PTSD. Cæcilie har omfattende erfaring med behandling af følgerne af psykiske traumer.

Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer i mere end 10 år og underviser andre fagprofessionelle i emnet, bl.a. psykiatere, psykologer og psykoterapeuter.

Cæcilie er uddannet i kognitiv adfærdsterapeutisk psykoterapi samt integral psykoterapi og er medlem af Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Cæcilie er desuden virksomhedsansvarlig læge.

Birgitte Vest er psykolog hos Traumeklinikken

Birgitte Vest

Psykolog

Birgitte Vest er autoriseret cand.psych med uddannelse fra Royal Holloway, University of London og Københavns Universitet. Birgitte har mangeårig erfaring med behandling af traumer fra både privat og psykiatrisk regi. Hun har bl.a. arbejdet med kompliceret sorg efter dødsfald af nærtstående samt traumer, der har resulteret i PTSD (fx voldtægt, vold og ulykker). 

Birgitte er uddannet i kognitiv adfærdsterapi samt certificeret Prolonged Exposure terapeut. Birgitte arbejder yderligere med Imagery Rehearsal Therapy til behandling af mareridt. 

 Birgitte er medlem af Dansk Psykolog forening. Hun har erfaring med at arbejde med både børn, unge og voksne, og kan tilbyde terapisessioner på engelsk. 

Ea Ancher

Ea Ancher

psykolog

Ea Ancher er autoriseret cand. psych. fra Københavns Universitet og certificeret NARM terapeut samt uddannet Biologisk Relationel Traumeterapeut fra Skolen For Psykosomatik.

Ea har mange års erfaring med behandling af traumer, bl.a. vold i nære relationer, senfølger efter overgreb i barndommen, voldtægt og andre seksuelle overgreb i ungdommen og voksenalderen samt opvækst i dysfunktionel familie/udviklingstraumer. Derudover har hun arbejdet med choktraumer efter voldsomme hændelser som fx ulykker og overfald, sorg, alvorlig og kronisk sygdom samt krisetilstande.

Ea er medlem af Dansk Psykologforening og tilbyder individuel terapi til unge og voksne, parterapi, familiesamtaler og online terapi

anna-katherine-psykolog

Anna-Kathrine Højland

psykolog

Anna-Katherine Højland er autoriseret klinisk psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi/klinisk psykologi. Hun er jordemoder og har mangeårige kliniske erfaringer med at støtte, udrede/behandle nye børn, forældre og familier fra normal som højrisikopopulationer. Hun er højt specialiseret i arbejdet med tidlig indsats i familiedannelse (fertilitet, graviditet, og fødsel), udredning af spæd- og småbørn og relations- og samspilsbehandling af forældre-barnrelationer (incl. pleje-  og adoptivfamilier). Hun arbejder med traumebehandling, krise og sorg i forbindelse med perinatalperioden samt med familier der er ramt af alvorlig sygdom, misdannelser, handicaps og psykiske lidelser. Anna-Katherine arbejder på et tilknytnings – og mentaliseringsbaseret grundlag og er også uddannet i kognitiv terapi. Hun har tidligere været ansat 10 år på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital, i børnepsykiatrisk regi og er nu privatpraktiserende psykolog. Hun er medlem Dansk Psykolog Forening og Jordemoderforeningen og har mangeårigt været i forskellige bestyrelser (Nordisk Forening for Spædbørns Udvikling & Marce Society for Perinatal Mental Health)

Ewa Hordynska

Ewa Hordynska

Speciallæge i psykologi

Ewa Hordynska er speciallæge i psykiatri og har mangeårig erfaring med behandling af ældre patienter med psykiske lidelser fra både Ældrepsykiatrisk Afdeling og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium.

Hun arbejder primært med komplicerede psykiatriske lidelse hvor behandling med medicin er nødvendig.

I klinikken kan hun tilbyde behandling af ældre patienter med ikke-psykotiske lidelser samt psykoedukation (undervisning af patienter og deres pårørende), desuden støttende samtaleterapi ved kompliceret sorg eller eksistentielle kriser.

Ewa er medlem Dansk Psykiatrisk Selskab.

psykolog