Uddannelse

ben-white-170383-900x450 (4)
Behandling af PTSD
Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

5-dages uddannelse delvist selvstudie online / øvedage med fremmøde i København. Løbende start fra marts 2021.

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, men uddannelsen giver dig værktøjerne hertil. Uddannelsen bygger på metoder og modeller udviklet af Clark & Ehlers, der er nogle af de førende inden for feltet. Uddannelsen bygger på en dansk manual udviklet af Nicole Rosenberg, Cæcilie Buhmann, Mikkel Arendt m.fl. på basis af Clark & Ehlers beskrivelser. Denne anvendes bl.a. i behandlingen af PTSD i den offentlige sygehusbehandling.

Manualen er udviklet til 18 individuelle sessioner eller 25 sessioner kombineret gruppe- og individuel terapi. Behandlingen er fleksibelt tilrettelagt i moduler, og metoderne vælges til eller fra alt efter klientens behov. Traumeeksponering for at forebygge genoplevelser, in vivo eksponering til undgåelsesadfærd og metoder til at dæmpe alarmberedskab og dissociation indgår i behandlingen. På første kursusdag gennemgås psykopatologien ved traumereaktioner samt komorbiditet med anden psykisk sygdom tillige.
På kurset forudsættes basale principper inden for kognitiv adfærdsterapi kendt.

Uddannelsen ”Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi” vil give deltageren kompetencerne til at gennemføre psykoterapi for PTSD.

Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af selvstudie af teori, live spørgetimer på video og øvedage med andre kursister. Selvstudiet sker ved adgang til videoforelæsninger af Cæcilie Buhmann om teorien bag og metoderne i manualen samt demonstration af brug af metoderne. Man har desuden adgang til selve manualen i en individuel og en gruppebaseret version. Hver anden måned fra marts 2021 vil der være adgang til en spørgetime live på video med Cæcilie, hvor selvstudierne kan suppleres. Man vil tillige have mulighed for at deltage i 3 x 3 timers øvelser med medkursister under supervision af Cæcilie Buhmann hver anden måned fra april 2021. Dette sker ved fremmøde i København. Skulle fremmøde være forhindret grundet COVID-19 restriktioner kan øvelserne gennemføres i sikrede videorum. Endelig er der mulighed for at tilkøbe deltagelse i en supervisionsgruppe med max 5 deltagere og få supervision 1,5 time om måneden på egne klientforløb, hvor metoderne anvendes. 

Underviser  Cæcilie Böck Buhmann 

Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. 

Ejer af Traumeklinikken.

Traumeklinikken
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Cæcilie Böck Buhmann

Program:
Dag 1: Psykopatologi, assessment og overordnet introduktion til manualen
Dag 2: Metoder til højt alarmberedskab, dissociation og triggere
Dag 3: Traumeeksponering
Dag 4: Undgåelse og in vivo eksponering
Dag 5: Omstrukturering, skam, skyld, vrede og opsamling

  • Målgruppe: Læger, psykologer, psykoterapeuter m.fl.
  • Form: Teoretiske oplæg, case-arbejde, øvelser og supervision på egne terapiforløb.
  • Indhold: Man køber en samlet pakke med adgang til videoforelæsninger, i alt ca.10 timers video, adgang til manual, adgang til slides fra forelæsninger, 3 spørgetimer og 3 øvedage. Man kan ikke selv vælge datoer, men får adgang til de 3 førstkommende spørgetimer / øvedag efter ens startdato. Man har adgang til hver undervisningsvideo 1 mdr. 
  • Spørgetimer: 1 times åben spørgetid om kursusindholdet på video med deltagelse af Cæcilie Buhmann. Planlægges løbende hver 2. måned. I foråret 2021 25. marts 2021 og 20. maj 2021 begge dage kl. 15-16.
  • Øvedage: Finder sted hver 2. måned på Nørrebro i København. Hvis personligt fremmøde ikke er muligt, vil øvedage blive gennemført online. Kræver deltagelse af minimum 4 personer. I foråret 2021 er øvedagene 22. april 2021 og 3. juni 2021 begge dage kl. 13-16. 
  • Supervision: Der kan tilkøbes videosupervision i grupper af max 5 deltagere. Supervision 2 timer om måneden fra sept. 2020 til jan. 2021 i små grupper. Prisen varierer alt efter deltagerantal. Pris for individuel supervision er 2300 kr. pr. 45 minutter. For gruppesupervision er prisen 4600 kr. for 1,5 time. Ved 5 deltagere bliver prisen 920 kr. 
  • Pris:  5.995 kr. for 5 dages kursus. Supervision planlægges og betales individuelt.    
  • Tilmelding og betaling: Løbende tilmelding. 
  • Yderligere spørgsmål: kurser@traumeklinikken.dk eller Tlf. 52119412.

Se eksempel på videomatrialet her :