Uddannelse

Intro til kursus:

Se eksempel på videomatrialet:

Behandling af PTSD
Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

 Online uddannelse med 4 moduler. Delvist selvstudie suppleret af øvedage / spørgetimer med underviser.  
Løbende start fra marts 2021.

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, men uddannelsen giver dig værktøjerne hertil. Uddannelsen bygger på metoder og modeller udviklet af Clark & Ehlers, der er nogle af de førende inden for feltet. Traumeklinikkens uddannelse bygger på en dansk manual udviklet af Nicole Rosenberg, Cæcilie Buhmann, Mikkel Arendt m.fl. på basis af Clark & Ehlers beskrivelser. Denne anvendes bl.a. i behandlingen af PTSD i den offentlige sygehusbehandling.

Manualen er udviklet til 18 individuelle sessioner eller 25 sessioner kombineret gruppe- og individuel terapi. Behandlingen er fleksibelt tilrettelagt i moduler, og metoderne vælges til eller fra alt efter klientens behov. I behandlingen indgår traumeeksponering for at forebygge genoplevelser, in vivo eksponering til undgåelsesadfærd og metoder til at dæmpe alarmberedskab og dissociation. På første kursusdag gennemgås psykopatologien ved traumereaktioner samt komorbiditet med anden psykisk sygdom tillige.
På kurset forudsættes basale principper inden for kognitiv adfærdsterapi kendt.

Uddannelsen ”Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi” vil give deltageren kompetencerne til at gennemføre psykoterapi for PTSD.

Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af selvstudie af teori, live spørgetimer på video og øvedage med andre kursister. Selvstudiet sker ved adgang til videoforelæsninger af Cæcilie Buhmann om teorien bag og metoderne i manualen samt demonstration af brug af metoderne. Man har desuden adgang til selve manualen i en individuel og en gruppebaseret version. Hver anden måned fra marts 2021 vil der være adgang til en spørgetime live på video med Cæcilie, hvor selvstudierne kan suppleres. Kursisterne vil tillige have mulighed for at deltage i 3 x 3 timers øvelser med medkursister under supervision af Cæcilie Buhmann hver anden måned fra april 2021 i sikrede videorum. Endelig er der mulighed for at tilkøbe deltagelse i en supervisionsgruppe med max 5 deltagere og få supervision 1,5 time om måneden på egne klientforløb, hvor metoderne anvendes. 

 • Målgruppe: Læger, psykologer, psykoterapeuter m.fl.
 • Form: Teoretiske oplæg, case-arbejde, øvelser og supervision på egne terapiforløb.
 • Indhold: Kursusgebyret omfatter en samlet pakke med adgang til videoforelæsninger, i alt ca.7 timers video, adgang til manual, adgang til slides fra forelæsninger, 3 spørgetimer og 3 øvedage. Man kan ikke selv vælge datoer, men får adgang til de 3 førstkommende spørgetimer / øvedag efter ens startdato. Kursusdeltagelse giver adgang til hver undervisningsvideo i en måned. 
 • Spørgetimer: 1 times åben spørgetid om kursusindholdet på video med deltagelse af Cæcilie Buhmann. Planlægges løbende hver 2. måned. I foråret 2021 er der spørgetimer i dagene 25. marts, 15 april, 20. maj og 24 juni. Alle dage kl. 15-16.
 • Øvedage: Øvedage blive gennemført online. Kræver deltagelse af minimum 4 personer. I foråret 2021 er øvedagene 22. april og 1. juni, begge dage kl. 13-16. 3 og sidste dag er 9/8
 • Pris:  5.995 kr. for grundmodul, Modul 1-2-3 og Spørgetimer / øvedage. Supervision planlægges og betales individuelt.    
 • Tilmelding og betaling: Løbende tilmelding. 
 • Yderligere spørgsmål: kurser@traumeklinikken.dk eller tlf. 52119412.

Tilkøb:

Underviser  Cæcilie Böck Buhmann 

Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. 

Ejer af Traumeklinikken.

ptsd-online-kursus
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Cæcilie Böck Buhmann

Opbygning af PTSD uddannelsen

Grundmodulet, Psykopatologi, assessment og overordnet introduktion til manualen. 4 videoer på i alt 3 timer, kursusmatriale etc.

Grundmodulet består dels af en introduktion til psykopatologien ved PTSD og dissociation, dels introduktion til assessment af PTSD og endelig en overordnet
introduktion til terapimanualen.

De kliniske moduler, modul 1-3 består af nogle timers video til selvstudie, en spørgetime, hvor man kan stille opklarende spørgsmål til videomaterialet og 3 timers øvetid på video, hvor konkrete metoder kan øves med andre deltagere og under supervision af underviser.

De kliniske moduler skal ikke nødvendigvis tages i en bestemt rækkefølge.

Det betyder, at man kan påbegynde kurset løbende, så længe man har taget grundmodulet først.

Grundmodulet

 • Dette modul består af videomateriale samt en spørgetime med underviseren. Dette modul SKAL tages før man påbegynder de
 • Der vil løbende være spørgetimer til grundmodulet.

Video Modul 1-3

 • Modul 1: Metoder til højt alarmberedskab, dissociation og triggere. Undgåelse og in vivo eksponering. 4 videoer på i alt 3 timer
 • Modul 2: Traumeeksponering. 3 videoer på i alt 2,5 time
 • Modul 3: Omstrukturering, skam, skyld, vrede og opsamling. 1 videoer på ca 1 1/2 time

Spørgetimer

 • Spørgetimer: 1 times åben spørgetid om kursus-indholdet på video med deltagelse af Cæcilie Buhmann

   

 • I 2021 er spørgetimerne  25. marts, 15 april, 20. maj og 24/6. Alle dage kl. 15-16.

Øvedage

 • Øvedage: Øvedage blive gennemført online. Kræver deltagelse af minimum 4 personer.
 • I 2021 er øvedagene 22. april, 1. Juni og 19/8. Alle  dage kl. 13-16.

Eksempelt på et forløb opstart

Forår 2021, hold 1

 • Opstart af kursus, ved at man få adgang til grundmodulet, adgang når faktura er betalt og kontoen oprettet.

                        Se som det første Grundmodulet 

 • Spørgetime til Grundmodulet   25/3

 • Modul 1                      Skal ses inden Spørgetime 1
 • Spørgetime 1                    15/4
 • Øvedag 1                          22/4

 • Modul 2                      Skal ses inden spørgetime 2
 • Spørgetime 2                    20/5
 • Øvedag 2                          3/6

 • Modul 3                      Skal ses inden spørgetime 3
 • Spørgetime 3                    24/6
 • Øvedag 3                         19/8

Mellem 1 Maj 2021 til ca 14 Juni

 • Opstart af kursus, ved at man få adgang til grundmodulet, adgang når faktura er betalt og kontoen oprettet

                           Se som det første Grundmodulet 

 • Spørgetime til Grundmodulet, planlægges løbende

   

 • Modul 3                      Skal ses inden spørgetime 3
 • Spørgetime 3                    24/6
 • Øvedag 3                         19/8

   

 • Modul 1                      Skal ses inden Spørgetime 1
 • Spørgetime 1                    16/9
 • Øvedag 1                          23/9

   

 • Modul 2                      Skal ses inden spørgetime 2
 • Spørgetime 2                    14/10
 • Øvedag 2                          28/10

  —–

 • til dem der starter 1 juli og senere
 • Modul 3                      Skal ses inden spørgetime 3
 • Spørgetime 3                    2/12
 • Øvedag 3                         16/12

Opstart juli / august og først i september

Grund modul og derefter modul 1-2-3

Opstart slut september og 1 Oktober

Grund modul og derefter modul 2-3-1