KURSUS

TRAUMER, GRAVIDITET & FØDSEL

2-dages kursus i København , afholdes igen efterår 2021

Mulighed for deltagelse fra hele landet via online streaming *

Traumer har vidtrækkende følger for såvel gravide, ufødte børn, fødte børn, forældre og familier og ikke mindst for deres indbyrdes gensidige samspil. Hvis man har oplevet traumer forud for graviditet, kan det være en bagage såvel kropsligt som psykologisk, der negativt kan påvirke oplevelsen af at være gravid og fødende. Det at føde kan desværre også i sig selv blive et traume.
Den prænatale tilknytning og børns tilknytningsudvikling vil kunne blive påvirket stærkt, hvis en eller begge forældre har traumer, eller hvis fødslen og forløbet derefter udvikler sig traumatiserende. At skabe en tryg familie med plads til både restitution og udvikling bliver sværere og mere kompleks, hvis der er traumer involveret.
Viden om disse forhold er væsentlige for personale i frontlinjen på fødeafdelinger, hos praktiserende læger, i sundhedsplejen, på neonatal – og børneafdelinger, i familiehuse, på børne- og familieinstitutioner og i psykiatrien. Viden om traumer er væsentlig for alle tværfaglige professionelle med støttende opgaver, udrednings– og interventionsopgaver i kommende og nye familier. At kunne yde en tidlig indsats indebærer, at man må have specifik viden om traumer og traumers mulige kort – og langsigtede konsekvenser.

Kurset TRAUMER, GRAVIDITET & FØDSEL vil give deltageren en basal indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, samt hvorledes disse er i spil for gravide, fødende, nybagte forældre og deres børn og indbyrdes relation og samspil. 

Kurset udbydes i samarbejde mellem Psykologisk Klinik Anna-Katherine Højland og Traumeklinikken.

Traumeklinikken

Om underviserne:

Anna-Katherine Højland

Aut. klinisk psykolog, Specialist i klinisk børnepsykologi/Jordemoder. Ejer af Psykologisk Klinik Anna-Katherine Højland.

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. Ejer af Traumeklinikken.

Gitte Cosnett

Jordemoder, Rigshospitalet. Koordinerende jordemoder, Center for Sårbare Gravide.       

Anna-Katherine Højland
Anna-Katherine Højland
Traumebehandling af Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Gitte Cosnett
Gitte Cosnett

Program:
På kursets første dag introduceres basale traumebegreber i relation til familiedannelsesområdet og tilknytning før og efter fødsel.
På kursets anden dag vil typiske problemstillinger, der opleves i klinikken, blive præsenteret med det formål at vide, hvad man skal lytte efter og spotte for at en tidlig intervention bliver mulig. Tillige arbejdes der med simple metoder inspireret af traumefokuseret terapi, som kan anvendes hos traumatiserede fødende og gravide. På kurset arbejdes der med teoretiske oplæg, øvelser, cases samt med brugen af konkrete interventioner.

 kl. 8.30-15.00

 • 8.30-11.30 Introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation v. Cæcilie.
 • 11.30-12.00 Frokost.
 • 12.00-15.00 Introduktion til typiske fødselstraumer / perinatale traumer og udsagn / problemer, som man møder hos gravide/fødende med traumehistorik v. Anna-Katherine. Introduktion til traumer i forbindelse med familiedannelse i et relationelt og udviklingspsykologisk perspektiv, Børneperspektivet.

 kl. 8.30-15.00

 • 8.30-9.30 Fremlæggelse af Gitte.
 • 9.30-11.30  Introduktion til og øvelse i brug af konkrete traumebevidste interventioner, bl.a. med udgangspunkt i deltagernes egne cases v. Anna-Katherine og Cæcilie.
 • 11.30-12.00 Frokost
 • 12.00-15.00 Forsættelse er øvelser for formiddagen.

*Online streaming: 

Vi sender et link og en adgangskode i ugen op til første kursusdag sammen med info og tekniske råd omkring det praktiske.  

Fordi kurset er opbygget således, at vi på førstedagen primært taler teori og cases, men på anden dagen laver en del terapirettede øvelser, anbefaler vi, at du tager kurset sammen med en kollega, hvis du deltager via streaming. Dermed kan I lave øvelserne med hinanden. Har du ikke mulighed for dette, kan du vælge kun at være med på første kursusdag, hvor der primært er oplæg. 

 • Målgruppe: Læger, jordemødre, sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter, kropsbehandlere, kiropraktorer, fysioterapeuter, familiebehandlere, socialrådgivere m.fl.
 • Form: Teoretiske oplæg, case-arbejde, refleksions– og kommunikationsøvelser.
 • Tid:  Begge kursusdage kl. 8.30-15.00.
  Sted: 
 • Pris fremmøde: 3900,- plus moms kr for begge dage inkl. frokost.
 • Pris streaming: 1 dag 1700,- kr  plus moms / begge dage 2900,- kr. plus moms pr. deltager.
 • Tilmelding og betaling: 
 • Yderligere spørgsmål: kurser@traumeklinikken.dk eller Tlf. 52119412