KURSUS

TRAUMER, GRAVIDITET & fØDSEL

2-dages kursus afholdes 3-4 Marts 2022

Mulighed for deltagelse fra hele landet via online deltagelse

Traumer har vidtrækkende følger for såvel gravide, ufødte børn, fødte børn, forældre og familier og ikke mindst for deres indbyrdes gensidige samspil. Hvis man har oplevet traumer forud for graviditet, kan det være en bagage såvel kropsligt som psykologisk, der negativt kan påvirke oplevelsen af at være gravid og fødende. Det at føde kan desværre også i sig selv blive et traume.
Den prænatale tilknytning og børns tilknytningsudvikling vil kunne blive påvirket stærkt, hvis en eller begge forældre har traumer, eller hvis fødslen og forløbet derefter udvikler sig traumatiserende. At skabe en tryg familie med plads til både restitution og udvikling bliver sværere og mere kompleks, hvis der er traumer involveret.
Viden om disse forhold er væsentlige for personale i frontlinjen på fødeafdelinger, hos praktiserende læger, i sundhedsplejen, på neonatal – og børneafdelinger, i familiehuse, på børne- og familieinstitutioner og i psykiatrien. Viden om traumer er væsentlig for alle tværfaglige professionelle med støttende opgaver, udrednings– og interventionsopgaver i kommende og nye familier. At kunne yde en tidlig indsats indebærer, at man må have specifik viden om traumer og traumers mulige kort – og langsigtede konsekvenser.

Kurset TRAUMER, GRAVIDITET & FØDSEL vil give deltageren en basal indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, samt hvorledes disse er i spil for gravide, fødende, nybagte forældre og deres børn og indbyrdes relation og samspil. 

Kurset udbydes i samarbejde mellem Psykologisk Klinik Anna-Katherine Højland og Traumeklinikken.

ptsd-online-kursus

Om underviserne:

Anna-Katherine Højland

Aut. klinisk psykolog, Specialist i klinisk børnepsykologi og jordemoder. Ejer af Psykologisk Klinik Anna-Katherine Højland.

anna-katherine-psykolog

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. Ejer af Traumeklinikken.

Traumebehandling af Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge

Program:
På kursets første dag introduceres basale traumebegreber i relation til familiedannelse og tilknytning før og efter fødsel.
På kursets anden dag vil typiske problemstillinger, der opleves i klinikken, blive præsenteret med det formål at vide, hvad man som fagprofessionel skal lytte efter og opdage for at muliggøre tidlig intervention. Tillige arbejdes der med simple metoder inspireret af traumefokuseret terapi, som kan anvendes hos traumatiserede fødende og gravide. På kurset arbejdes der med teoretiske oplæg, øvelser, cases samt med brug af konkrete interventioner.

 kl. 8.30-15.00

 • 8.30-11.30 Introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation v. Cæcilie.
 • 11.30-12.00 Frokost.
 • 12.00-15.00 Introduktion til typiske fødselstraumer / perinatale traumer og udsagn / problemer, som man møder hos gravide/fødende med traumehistorik v. Anna-Katherine. Introduktion til traumer i forbindelse med familiedannelse i et relationelt og udviklingspsykologisk perspektiv, herunder børneperspektivet.

 kl. 8.30-15.00

 • 8.30-11.30  Introduktion til og øvelse i brug af konkrete traumebevidste interventioner, bl.a. med udgangspunkt i deltagernes egne cases v. Anna-Katherine og Cæcilie.
 • 11.30-12.00 Frokost
 • 12.00-15.00 Forsættelse er øvelser for formiddagen og arbejde med cases.
 • Målgruppe: Læger, jordemødre, sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter, kropsbehandlere, kiropraktorer, fysioterapeuter, familiebehandlere, socialrådgivere m.fl.
 • Form: Teoretiske oplæg, case-arbejde, refleksions– og kommunikationsøvelser samt walk and talk for at bryde tiden foran computer. Vi anvender Zoom med mulighed for “break-out groups”. Vi sender et link og en adgangskode i ugen op til første kursusdag sammen med info og tekniske råd om det praktiske.  
 • Tid:  3 og 4 marts 2022. Begge kursusdage kl. 8.30-15.00.
  Sted: Hvidovre Hospital.
 • Pris streaming:  2900,- kr. plus moms pr. deltager.
 • Tilmelding og betaling:
 • Yderligere spørgsmål: kurser@traumeklinikken.dk eller tlf. 52119412