TRAUMEBEVIDST TILGANG I PSYKIATRIEN

Virtuel forelæsning 28. januar 2021 kl. 14.00-15.30

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du og din arbejdsplads efterfølgende se forelæsningen online med samme link.

I anledningen af udgivelsen af bogen ”Traumer i Psykiatrien” af Cæcilie Buhmann og Sofie Folke på Hans Reitzels forlag d. 7/1-2021 sætter vi fokus på at arbejde med en Traumebevidst tilgang (TBT) i psykiatrien.

Tilgangen opstod i USA og har været anvendt i en årrække. Dens for-mål er at indrette serviceydelser på en måde, så der tages højde for, at langt størstedelen af servicens brugere har oplevet alvorlige traumer og sandsynligvis har variationer af traumereaktioner. Der er tale om en tilgang og ikke en behandlingsmetode. Det vil sige, at det handler om vores kultur, vores organisations fysiske indretning, den måde vi hånd-terer patienter og medarbejderes traumer og den ledelsesmæssige un-derstøttelse af dette. Tilgangen har været anvendt i sundhedsvæsenet, skolesystemet og fængselssystemet som en måde at mindske vold og magtanvendelse og forbedre personalets trivsel og brugernes tilfreds-hed med serviceydelserne.

I foråret 2019 blev der grundlagt et dansk Nationalt TBT Center med deltagelse af direktion, medarbejdere, forskere og brugere fra alle fem regioner. Sigtet er at mindske tvang og fremme recovery og trivsel blandt patienterne ved at indføre brug af TBT i hele landet. To psyki-atrihospitaler er allerede i gang i Slagelse og Aabenraa. Med forelæs-ningen og bogen ønsker vi at introducere medarbejdere i psykiatrien til tilgangen og inspirere flere til at påbegynde dette vigtige arbejde.

Program:
Kl. 14.00 – 14.25: Hvorfor fokus på traumer i psykiatrien og hvordan kan man arbejde traumebevidst med dem af Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann, Psykiatrien VEST i Slagelse & psykolog, ph.d. Sofie Folke, Forsvarets Vete-rancenter
14.25 – 14.40: Behovet for traumebevidsthed i psykiatrien fra et brugerperspektiv af Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen Spor – Brugerforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
Kl. 14.40 – 14.55: Erfaringer med implementering af TBT på intensivt sengeafsnit i Slagelse af Afdelings-sygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker
Kl. 14.55 – 15.10: Erfaringer med implementering af TBT i psykiatrien i Aabenraa af Mathilda Randris Andersen, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark
Kl. 15.10 – 15.25 Det nationale arbejde med at implementere TBT i psykiatrien af Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jacob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene Lauge Berring initiativtagere til det Nationa-le TBT Center
KL. 15.25 – 15.30 Afrunding og tak for i dag